تبلیغات
عارفانه

عارفانه
اشعار منتخب ترکی و فارسی از شعرای نامی ایران،داستان،شعر ،گالری تصاویر بسیار زیبا،انواع اس ام اس،و...
نویسندگان
مجموعه مقالات علامه دهخدا/ ازشماره 19 صوراسرافیل

های های های !!! من خودم میدانم كه الان همه مشتركین دخو چشم انتظارند ببینند دخو بر حسب وعده نمره پیش با باقی مانده عمله خلوت چطور رفتار خواهد كرد . یقیناً حالا همه گوش بزنگند بفهمند دخو چه جور از خجالت جانشین های ببری خان بیرون میآید .
البته باید هم چشم انتظار باشند ، باید هم گوش بزنگ باشند . چرا نباشند ؟ دیگر از دخو دیوانه تر كجا گیرشان می افتد. از دخو بی شعور تر از كجا پیدا میكنند كه با ماشاءالله و بارك الله و آفرین باد بآستینش بكنند هندوانه زیر بغلش بدهند و مثل خروس جنگی بیندازندش بجان بنده های مظلوم بی گناه خدا ، و وقتی هم كه خدای نكرده ، زبانم لال ، هفت قرآن در میان ، گوش شیطان كر ، الهی ك دیگر همچو روز ها را خدا نیارد دخو زیر دگنك آقایان افتاد بروند دور بایستند و بحماقت دخو بخندند .
به به به به ! آفرین باین عقل و هوش ، مرحبا باین فهم و ادراك ، دیگر بهتر ازین چیست ، گمان نمیكنم هیچ وقت آن دخوی قدیمی هم باین احمقی بوده .

بقیه در ادامه مطلب...
نه بمرگ خودم این دیگر نخواهد شد ، این دیگر برای همه آرزوست كه یكدفعه دیگر باز دخو را روبند كنند و مثل دیوانه ها بمیدان انداخته بچه ها دست بزنند و بزرگها هرهرهر بخندند . بعد ازین خواهید دید كه اگر دنیا را آب ببرد دخو را خواب خواهد برد. من چه خرم بگل خوابیده كه بردارم بنویسم وزرای ما تا «ارگانی زاسیون» ادارات خودشان را تكمیل نكنند مشروطه ما با یك پف خراب میشود، من چكار دارم كه بگویم انجمن ها و اجتماعات مشروعه را هر كس جلوگیری بكند معنیش این است كه مجلس شوری باید تعطیل شود ، مگر پشت گوشم داغ لازم دارد كه بردارم بنویسم علت تكمیل نكردن عده وكلای مجلس این است نبادا خدای نكرده چهار تا آدم بی غرض داخل مجلس بشود و پارتی بی غرضها قوت بگیرد. مگر من از آبروی خودم نمیترسم كه بردارم بنویسم واعظین صحن حضرت معصومه بدستور العمل متولی باشی بالای منبر داد میزنند « با مشروطه طلب محشور نشوی صلوات دویم را بلند تر بفرست » مگر من از زندگی خودم سیر شده ام كه بنویسم و الله بالله مجازات دوازده قتل نفس محترمی كه بدست طفل هیجده ساله آقام فرمانفرما در میدان كرمان شد در ردیف مجازات پسر رحیم خان و اقبال السلطنه و عطف باسترداد اسرای قوجان خواهد شد.
اینها را من چرا بنویسم . هرچه تا حالا نوشتم برای خودم و هفتاد پشتم كافی و دیگر بس است .
اینها را همان روزنامه ای كه تازه از سفارتهای خارجه ماهانه بگیرست چشمش چهار تا بشود بنویسد . گذشته از همه اینها من همین تازگیها مسئله اش را هم در یك مسجد پیش یكی از شاگرد های آقا شیخ ابوالقاسم درست كردم . گفتغیبت از گوشت سگ حرام تر است یعنی مثلاً اگر كسی بگوید كه كار جناب امیر بهادر جنگ بجایی رسیده كه حالا دو نفر خطیب درجه اول مملكت ما را میخواهد بعدلیه بكشد، مثل انست كه از گوشت مثلاً بی ادبی میشود سگ قورمه سبزی درست كرده باشد . بعد خواسم مسئله رشوه هم همانجا توی مسجد از شاگرد آقا شیخ بپرسم قدری باینطرف و آنطرف نگاه كرده گفت آدمهای آقا دارند میآیند اینجا خوب نیست برو برو میآیم بیرون مسجد میگویم .
بله ، من دیگر محال است یكدفعه دیگر ازین حرفها بنویسم یا خودم را داخل درین كارها بكنم چرا ؟ برای اینكه آدم آنوقت مثل پاره ای اهل ریا حسر الدنیا والاخره میشود.
چرا باز بطور درد دل باشد چه ضرر دارد . آمدم مطلبش را هر چه هم كه بد باشد وقتی بطور درد دل بگوید اسباب رنجش و مایه گله و گله گذاری نخواهد شد .
بله من درین نمره میخواهم قدری با جناب شاپشال خان درد دل بكنم . درد دل كه عیب و عار نیست . درد دل كه بسر من نو نشده . آدم تا درد دل نكند غم و غصه هایش رفع نمیشود. درد دل خوب چیزی است . آدم همانطور كه وقتی دلش درد میگیرد تا دوا نخورد دلش خوب نخواهد شد . همینطور هم آدمی كه غصه داشته باشد تا درد دل نكند سر دلش سبك نمیشود. بله درد دل عیب و عار نیست . همه بزرگان هم وقتی غصه دار میشوند درد دل می كنند . همانطور كه مثلاً حضرت پرنس ارفع الدوله هر وقت از آسودگی سرحد ایران و عثمانی غصه دار میشود با بعضی از رجال بابعالی درد دل می كند.
همانطور كه پاره ای علمای ما هم وقتی دلشان از درد پر یمشود با بعضی از سفرا درد دل میكنند. همانطور كه حضرت والا نایب السلطنه هر وقت اوقاتشان تلخ میود با ایدادی امر درد دل میكنند.
منهم حالا می خواهم با جناب شابشال خان دو كلمه درد دل بكنم . اما باز میترسم كه اسباب گله گذاری بشود. باز میترسم خدای نكرده دشمنهای من از توی همین درد دل هم یك حرفی در بیارند ، میرسم این درد دل مرا بدجوری برای شاپشال خان ترجمه بكنند . ازینها میترسم از خیلی چیزهای دیگر هم هست كه باز میترسم . چه صلاح می دانید هیچ درد دل نكنم؟ هان ؟ چطورست بله ؟ شتر دیدی ندیدی؟ بله نمیكنیم . اما آنوقت از جای دیگرش می ترسم .
میترسم سر و همسر بگویند دخو با همه شارت و شورتش ترسید.
خوب علی الله بقول حاجیهای قمار باز خودمان «هركی ترسید مرد» اینها هم بالای همه اما منتها با ادب صحبت میكنیم. و پر پرت پلا نمی گوییم .
بسم الله الرحمن الرحیم جناب شاپشال خان پیش از هر چیز من چند سؤال از شما می كنم .
یعنی چیز هایی است كه من شنیده ام و باور كرده ام حالا مرگ من هر كدام را دیدید اینطور نیست فوراً رد كنید .
اولاً بمن گفته اند كه شما هشت سال در تبریز و طهران در میان مسلمان ها زندگی كرده اید یعنی مثلاً علومی را كه در آن مدرسه خوانده بودید بواسطه معاشرت با ما ها در مقام عمل در آورده اید ؟
ثالثاً من شنیده ام سرو كار شما درین مدت با اولین درجه بزرگان مملكت ما بوده .
رابعاً من شنیده ام شما میل دارید كه محبت و وداد دولتین علیتین ایران و روس همیشه موافق آرزوی همه ما ها بر قرار بماند .
خامساً من یقین دارم كه شما قمه زدنها و خود كشیها یعنی تعصب های مذهبی ما را در تبریز و طهران خوب دیده اید .
سادساً من مطمئنم كه شما حكایت « گری بایداوف » سفیر دولت روس را در طهران و آن القاء بغضا و شقاق بی جهت كه دوستی دولتین علیتین را موقتاً از میان برد میدانید و باز میدانید كه پایه آن ظاهراً بر همین تعصب مذهبی ما بود .
سابعاً بر من معلوم است بواسطه همان تحصیلات سابقه و معاشرتهای قرآن ما فقط شب قدر محترم است و آن شب هم مابین سه شب ماه رمضان مشكوك است .
ثامناً من شنیده ام و خودتان هم گویا انكار نداشته باشید كه موسوی مذهب و تبعه دولت فخیمه روس میباشید .
تاسعاً موافق قوانین بین المللی مسبوقید كه احترام شعایر دینی هر ملت برا ی تبعه خارجه تا چه حد لزوم است .
حالا بعد از همه این اطلاعات كه دارید بعد از ینكه شما باید حامی اتحاد دولتین علیتین باشید ؟ بعد از اینكه مذهب شما موسوی است ، بعد از آنكه تاریخ « گری باید اوف» را هم خوانده اید در صورتیكه شب بیست و سوم ماه رمضان یعنی در شب قدر اسلامی وقتیكه شما در اولین مسجد پایتخت شیعه یعنی مسجد سپهسالار وارد میشوید و بورود هم اكتفا نكرده چند ساعت هم توقف میفرمایید آیا اینكار شما را بچه حمل باید كرد ؟ آیا باید گفت كه شما میخواستید موجب یك فساد عمده بشوید یا خیر ؟! آیا باید گفت كه شما میخواستید در دوستی و اتحاد ابدی ایران و روس خللی بیندازید یا نه ؟ آیا باید گفت كه شما موافق اسلام و قانون دولت فخیمه روس محكوم بمجازاتید یا نباید گفت ؟ آی جناب شاپشال خان بپیرم محمد ص بدین هر دو مان قسم است كه دخو آنقد «فاناتیك »‌و متعصب نیست و شاید خودت هم صدای تكفیر های صوراسرافیل را شنیده ای، اما همه كس كه دخو نمیشود ، همه كس نخواهد گفت شاید در صدر اسلام اهل كتاب پاك بوده اند و حالا اخوط اجتناب است ، همه كس نخواهد گفت آنجا كه شما تشریف داشتید صحن مدرسه است نه مسجد، شاید آن شب دخو یا یك مسلمان دیگر تو را بهم دینهاش معرفی می كرد، آیا فوراً عوغا و انقلاب می شد یا نمی شد ، آیا خدای نكرده جان شما در معرض تلف بود یا نبود ؟ آیا اینكار اقلاً موقتاً موجب القاء عداوت مابین دولتین علیتین میشد یا نمی شد ؟
من این حرفها را بشما نمی گویم بدولتین ایران و روس عرض میكنم كه موافق قواعد حقوق بین الملل ببینند تكلیف چنین آدمی چیست ؟ و بچه نحو با چنین شخصی باید رفتار كرد، مسئله پیشتاب هم كه جای خود دارد و در صورت صحت می دانید كه مایه جقدر تنفر ایرانیها از همسایگان محبوب خود شده است .
باری مقصود درد دل بود اگر پیش خودمان بماند و جایی درز نكند عرض می كنم كه شا لابد همه این مطالب را می دانستید و بهمه این مراتب مسبوق بودید، اما ما ها وقتی بچه بودیم یك بازی در می آوردیم و یك شعریا نثری هم داشتیم می خواندیم حالا اگر اجازه بفرمایید هما ن شعر را عرض كنم و مقاله را بدعای وجود مبارك ختم نمایم .
رفتم شهر كورا ، دیدم همه كور . منهم كور . والسلام .طبقه بندی: چرند و پرند علامه دهخدا(مجموعه مقالات)،
[ پنجشنبه 13 بهمن 1390 ] [ ساعت 23 و 31 دقیقه و 22 ثانیه ] [ admin ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام دوستان گلم:
عارفانه وبلاگی است،حاوی مطالب ادبی شامل:اشعار منتخب از شعرای نامی ایران زمین،داستان وشرح حال بزرگان ،وموضوعات مربوط به آذربایجان از قبیل مشاهیر (علمی ،ادبی و...) ،شعر،(بویژه زندگینامه و معرفی آثار استاد شهریار ،حیدر بابا و سهندیه و ... ) و معرفی آثار دیدنی و گردشگری همراه با تصاویر جذاب ،و متون مختلف در زمینه های اجتماعی و تاریخی و مطالب متنوع در موضوعات گوناگون شامل دانستنیها،مطالب غم انگیز،انواع اس ام اس ،عکس های بازیگران مشهور ایرانی ،طنز،تصاویر بسیار جذاب و دیدنی و ... می باشد . که امیدوارم مورد توجه علاقمندان این بخش قرار گیرد.
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :